Oxfordshire Dil Akademisi
Eğitim Amaçlarımız, Yaklaşımımız ve Öğrenme Garantimiz
Öncelikle dillerin iletişim kurmak için var olduğu inancıyla hareket ederek, dil eğitimini iletişim becerisi odaklı, akıl ve mantık düzleminde, pratik ve anlaşılabilir bir biçimde öğretmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken öğrencilerimizin dilin dört temel becerisini (okuma, yazma, konuşma, dinleme), dilbilgisi (grammar), kelime bilgisi (vocabulary) ve telaffuzlarını da aynı oranda geliştirmelerini amaçlıyoruz.
Deneyimli, nitelikli öğretmenlerimiz ve yabancı öğretmenimiz (nativespeaker) öğrencilerimize kazandırmaya çalıştığımız tüm becerileri geliştirmek amacıyla Oxford UniversityPress’in uzman kadroları tarafından hazırlanmış ders kitaplarımızı çeşitli ek kaynaklarla (workbooks, worksheets, shortstoriesetc.) ve modern teknolojiyle desteklemekte ve öğrencilerimizin kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli bir eğitim sunmaktadırlar. Aldıkları eğitimle öğrencilerimizin kendilerini rahatlıkla ifade edebilmelerini ve konuşurken kendilerine güven duymalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Öğrencilerimizin gelişimi, eğitim süresi boyunca periyodik olarak sınıf içi, dönem ortası ve dönem sonu sınavlarla takip edilmekte ve hedeflenen seviyeye ulaşıp ulaşmadığı somut verilerle değerlendirilmektedir.

Oxfordshire Dil Akademisi
Eğitmenlerimiz

Mark Liuw

General Manager

Angela Kwang

Chief Operating Officer

Nina Sherwood

Senior Digital Strategist

Cherlyn Long

Managing Director

Amy Cutter

Head of Technical SEO

Mark Porter

Head of Content

Matt Hopson

Senior SEM Manager

Laura Brady

SEO Consultant